OMG! Muslimah Cantik Turki yang Kece Badai!

OMG! Muslimah Cantik Turki yang Kece Badai! | Mengenakan Kerudung jilbab atau hijab ialah suatu perihal yang mana sudah diperintahkan oleh syariat. Sebagai syariat yang mempunyai konsekuensi jauh ke depan, menyangkut kebahagiaan dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Jadi, persoalan jilbab bukan semata-mata…